Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 (fb2)

Файл достаточно хорош. Нет смысла в его улучшении

Качество файла:
FB2 document-info:
<stylesheet></stylesheet>
<src-title-info></src-title-info>
<publish-info>
  <book-name>
П. Скоропадський. Спогади.
  </book-name>
 <publisher>АТ "Книга"</publisher>
 <city>Київ</city>
 <year>1995</year>
 <isbn>5-7702-0845-7</isbn>
</publish-info>

<document-info>
 <author>
 <nickname>Tempus</nickname>
 <home-page>http://tempus1.livejournal.com/</home-page>
 </author>
 <program-used>htmlDocs2fb2, FictionBook Editor 2.4</program-used>
 <date value="2010-12-16">16.12.2010</date>
 <id>2B998C9C-865C-4554-88CB-D0F17CFA4515</id>
 <version>2.5</version>
</document-info>

<title-info>
 <genre>prose_history</genre>
 <genre>prose_military</genre>
 <genre>sci_history</genre>
 <genre>nonf_biography</genre>
 <author>
  <first-name>Павел</first-name>
  <middle-name>Петрович</middle-name>
  <last-name>Скоропадский</last-name>
 </author>
<book-title>
Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918
</book-title>
 <annotation>
<p>
Увазі вчених і широких кіл громадськості вперше пропонуються у повному обсязі спогади П. Скоропадського, який в якості Гетьмана Української Держави (травень — грудень 1918 р.) відігравав непересічну роль під час одного з етапів новітнього українського державотворення
</p>
 </annotation>
 <date>5 січня - 6 травня 1919</date>
<coverpage>
<image l:href="#cover.jpg">
</image>
</coverpage>
 <lang>ru</lang>
 <src-lang>ru</src-lang>
</title-info>

X