Награда „Небюла“

Човекът плюс

Вземете един човек. Сменете очите му с червени фасети, носа — с пламтящи кожени ноздри, а кожата — с гладка пластмаса.

X