Оценки книги На суше и на море, 1965 [Антология]

X