480 год беларускага кнігадрукавання (pdf)


Редсовет редактура: Уладзімір Міхайлавіч Конан   Натальля Давыдзенка   Адам Мальдзіс
480 год беларускага кнігадрукавання [be] 2M, 272 с.
издано в 1998 г. Белорусская наука в серии Беларусіка = Albaruthenica
Добавлена: 14.03.2013

Аннотация

Дадзеная кніга прадстаўляе сабой збор матэрыялаў і даследаванняў, якія прагучалі на Трэціх Скарынаўскіх чытаннях, прысвечаных 480-годдзю беларускага кнігадрукавання. Мерпарыемства адылося ў Полацку 9-12 верасня 1997 г. Некаторыя матэрыялы ўпершыню агучваюць невядомыя дагэтуль аспекты жыцця кнігадрукара, дадаючы такім чынам новыя важныя штрыхі да характарыстыкі жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны. Па дадзенай праблематыцы, свае працы прадставілі навукоўцы з Польшчы, Украіны, Расеі, Беларусі. Полацкія навукоўцы прапануюць таксама асвятленне традыцый асветніцтва і кнігадрукавання на Полацкай зямлі і - шырэй - уцэлай Беларусі. Аўтарамі даследуецца жыццё і дзейнасці Рагнеды, Еўфрасінні Полацкай, Сімяона Полацкага. Аналізуецца ўплыў асветнікаў на агульную культуру Полацкага княства, а пазней Вялікага княства Літоўскага. У канцы зборніка прадстаўлены матэрыялы, якія характарызуюць сучасны стан кнігавыдавецкай справы і скарыназнаўства.
Впечатления о книге:  

X