Скитникът евреин (fb2)

Йожен Сю Переводчик: Димитър Христов
Скитникът евреин [bg] 4M, 1064 с.
издано в 1991 г.
Добавлена: 27.05.2015

Аннотация

Ахасфер (или Ахасвер; Скитникът; още и Вечният евреин или Вечният скитник) е евреин, символ на еврейския народ, който е осъден да се скита далече от отечеството си. Когато Иисус Христос носел кръста към Голгота и изнемогвал под неговата тежест, поискал да си отдъхне пред дома на евреина Ахасфер, но той го прогонил безсърдечно. Тогава Христос му казал: "Ти ще бъдеш скитник по земята, докато аз се върна". Ахасфер веднага тръгнал да върви и от тогава подтикван от непреодолима сила, той скита непрестанно, без да намери място за отдих. Легендата за Вечния евреин (както се превежда от немски) /на английски: Wandering Jew; на френски: Juif errant/ се ражда в Свещената Римска империя през 17 век под натиска на възникналата срещу Реформацията - Контрареформация. Своя дан за това дал и Мартин Лутер. След памфлета си "За евреите и техните лъжи", Лутер изразил напълно враждебното си отношение към евреите, предлагайки да им се изгорят синагогите, да се конфискуват еврейските книги и в частност Талмудата, а евреите да се изгонят от германските предели
Впечатления о книге:  

X