Сътворението (fb2)

Гор Видал Переводчик: Незабравка Михайлова
Сътворението [bg] 2M, 589 с.
издано в 1989 г.
Добавлена: 05.05.2016

Аннотация

"Сътворението" е книга за загадките на Битието, разгадани от Перикъл, Демокрит, Дарий, Ксеркс, Буда, Конфуций... Вечните въпроси за природата на човека и за условията на неговото съществуване налагат неизбежно едно сравнение между духовното, социалното и политическото развитие на древните общества и на нашата съвременност. Това сравнение постоянно ни напомня факта, че физическото разнообразие на човешкия род е точно толкова удивително колкото и еднообразието на човешката природа.
Впечатления о книге:  

X