Okno w nieskończoność (fb2)

Kir Bułyczow   Aleksander Grin   Igor Rosochowatski   Aleksander Szalimow   Aleksander Bielajew   Валерий Яковлевич Брюсов   Władimir Michajłow   Iwan Jefremow   Ilja Warszawski   Siewier Gansowski   Aleksy Tołstoj   Wadim Szefner   Włodzimierz Sawczenko   Andriej Bałabucha   Dymitr Bilenkin   Michaił Griesznow   Wladimir Szczerbakow   Olga Łarionowa   Wiktor łupajew   Arkadij i Borys Strugaccy перевод: Jerzy Kaczmarek   Roman Gorzelski   Ryszard Ciszewski   Aleksandra Orman   Ryszarda Wilczyńska   Irena Lewandowska   Tadeusz Gosk
Okno w nieskończoność [pl] 1097K, 397 с.
издано в 1980 г.
Добавлена: 31.07.2010

Аннотация

Prezentowany wybór rosyjskiej i radzieckiej fantastyki naukowej jest jedną z wielu możliwości przekazania naszym Czytelnikom ogromnej i zróżnicowanej sfery literatury pięknej, będącej w swojej istocie następstwem rewolucji naukowo-technicznej. Nawet taki wybór, siłą rzeczy zawężony do gatunków tzw. małej prozy fantastyczno-naukowej (opowieść, opowiadanie, nowela), oraz do jednej tylko literatury radzieckiej, mianowicie rosyjskiej, jest wszakże jakby konturem lub szkicem rozwoju tego obszaru literatury od zarania fantastyki naukowej do naszej współczesności. Należy się spodziewać, że Czytelnik polski dojrzy także w antologii "Okno w nieskończoność" najważniejsze tendencje współczesnej radzieckiej fantastyki naukowej. Wszystkie jej kierunki sprowadzają się bowiem do wszechstronnego i dogłębnego studium człowieka — nie do naukowo-technicznych aspektów rewolucji naukowo-technicznej, lecz do problemów społeczno-psychologicznych.
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X