Je těžké být bohem (fb2)

Arkadij a Boris Strugačtí Переводчик: Jaroslav Piskáček
Je těžké být bohem [Трудно быть богом cs] 444K, 146 с.
издано в 1983 г.
Добавлена: 12.03.2011

Аннотация

Příběh se odehrává na planetě Arkanar, podobné Zemi, která se však nachazí v historické vývojové fázi podobné středověku na Zemi, v době dvorských intrik, zrady a lidské špíny. Na Arkanar přicházejí vědci (historikové) zemské akademie věd zkoumat vývoj této kultury, avšak v rámci objektivity výzkumu se snaží vyhnout jakémukoliv výraznému zasahování do vývoje událostí, přestože svými možnostmi nemají daleko k bohům. Hlavní postavou příběhu je historik Anton (vážený don Rumata) v nejlepších letech, který má drobný problém s „nezasahováním“ a jak on říká: „s převtělovaním se v prase“ aby zapadl do společnosti, kde je svědkem intrik a zkaženosti místních, kde Šedí (gardy Ministerstva ochrany trůnu) zabíjejí a likvidují koho mohou, kde se lidé navzájem okrádají, podvádějí a vraždí…. Ovšem i v tak temné době nachází don Rumata mezi místními u pár v té době výjimečných lidí velké přátelství a dokonce i lásku… Šedí však nespí, jedné noci při mocném úderu se snaží strhnout na sebe vládu a zlikvidovat své odpůrce; Rumatovi přátelé jsou zabiti, on sám zachráněn pomocí ze Země, která přes zásadu neovlivňovat místní vývoj cítí povinnost určitým způsobem zasáhnout proti Šedým ve prospěch ostatních.
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X