Война за домен (fb2)

Даниил Серый
Дневники магов - 4
Война за домен [СИ] 87K, 22 с.

Добавлена: 21.01.2015

Аннотация

09.10.2013-05.12.2013
Война за домен - как маги Хаоса мстят за своих. 05.12.2013
Добавил описание битвы за летающий остров.
Впечатления о книге:  

X