Плът (fb2)

Ричард Леймън Переводчик: Ивайла Божанова
Плът [bg] 1198K, 251 с.
издано в 1995 г.
Добавлена: 05.05.2016

Аннотация

Никой в университетското градче не беше виждал досега подобно продълговато и злокобно мекотело, което се преселва от човек в човек.
И най-ужасното не е само в слузестата жълта кожа, в мътните, втренчени очи и в примитивната му уста! Истинският ужас е най-вече в тялото на жертвата, съществото променя действията й — превръща я в послушен и жесток изверг…
Впечатления о книге:  

X