Диамантената ера (fb2)

Нийл Стивънсън перевод: Мария Думбалакова   Крум Бычваров
Диамантената ера [bg] 2M, 483 с. (удалена)

Добавлена: 01.06.2007

Аннотация

Това е един роман, описващ времето на нанотехнологичната революция. Стивънсън ни представя 21-ви век като време, в което молекулярни машини могат да създадат всеки предмет, който пожелаеш. Националните правителства са изчезнали, а обществото е разделено на определени групи на базата на етнически, културни и идеологически фактори като най-динамичните от тях са Новите Викториански Атланти от крайбрежието на Китай.
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X