Триумф и трагедия (Политически портрет на Й. В. Сталин) (fb2)

Дмитрий Волкогонов Переводчик: Антоний Димитров
Триумф и трагедия [bg] - 3
Триумф и трагедия (Политически портрет на Й. В. Сталин) [Книга трета] [bg] 1214K, 277 с.

Добавлена: 25.01.2019

Аннотация

Животът и смъртта на Сталин потвърдиха много вечни истини. Пропастта на историята е еднакво дълбока за всички. Но ехото от падането на изчезналия в нея може да долети като призив и знак на Доброто или Злото. Колкото повече научаваме за Сталин, толкова повече се убеждаваме, че му е съдено да остане в историята като едно от най-страшните олицетворения на Злото. С живота си Сталин още веднъж показва, че дори благородните, възвишените човешки идеали може да бъдат обърнати наопаки, ако политиката се откаже от съюза си с хуманизма.
Дмитрий Волкогонов

XX
Впечатления о книге:  

X