Ерек и Енида (fb2)

Кретиен дьо Троа Переводчик: Атанас Сугарев
Библиотека „Романия“ [bg] - 4
Ерек и Енида [Érec et Énide bg] 1048K, 164 с.

Добавлена: 11.03.2019

Аннотация

„Ерек и Енида“ (1170) е първата достигнала до нас творба на Кретиен дьо Троа, смятан за основоположник на рицарския артуровски роман. Това е история за трудната, но възможна хармония между любовта, брака и рицарското приключение. За пръв път тези три сфери на човешкия опит биват обвързани в обща фабула. При нейните герои чувствата, етиката, животът в обществото и политиката съжителстват по образцов начин. В продължение на следващите три века авторите на рицарски романи ще изпитват силното влияние на Кретиен дьо Троа и на тази негова творба. Тя задава параметрите на един нов жанр — романа — и очертава моралните измерения на рицарството.
Стоян АтанасовВпечатления о книге:  

X