Търсенето на Светия Граал (fb2)

Автор неизвестен -- Европейская старинная литература Переводчик: Владимир Атанасов
Библиотека „Романия“ [bg] - 5
Търсенето на Светия Граал [bg] 1305K, 286 с.

Добавлена: 11.03.2019

Аннотация

Търсенето на Светия Граал (1230) завършва поредицата от средновековни романи за мистичния съд. Него мечтаят да видят и разгадаят всички рицари от Кръглата маса. Ала усилията им се оказват напразни. Те скитат дълго в един разомагьосан свят, където вече няма приключения, а старите куртоазни ценности са загубили своя смисъл. До Граала ще получат достъп само герои от нов тип, олицетворяващи монашеския идеал на Цистерцианския орден за живот в бедност, молитва и пълно въздържане от плътски наслади. Приемайки на своя територия идеологията на християнския ригоризъм, рицарският роман бива поставен на сериозни изпитания. Но излиза от тях обогатен с нови духовни измерения.
Стоян Атанасов



Впечатления о книге:  

X