Нюйоркска трилогия (fb2)

Пол Остър Переводчик: Иглика Василева
Нюйоркска трилогия [The New York Trilogy bg] 1431K, 270 с.
издано в 1993 г.
Добавлена: 06.02.2020

Аннотация

рите неголеми романа, обединени в тази книга, осигуриха пробива на своя автор в най-новата белетристика на САЩ, наложиха го като свръхинтересно явление в нея, като самобитен, но предан продължител на идеите и традициите, изразени от Хоторн, Мелвил, Торо… Роден в 1947 г. Пол Остър прибягва до криминалната интрига, за да създаде странни и необичайни творби, изпълнени с причудливи човешки характери и съдби, със сънища и реминисценции, с незаличимите следи, които детството оставя в душата. „Лабиринти с огледални стени“, така нарича романите му критиката, но макар ориентирането в ходовете им да не е съвсем лека задача, Остър предлага висококаратно четиво, което едновременно увлича и захранва с идеи. Наред с „Нюйоркска трилогия“ в много страни на света са издадени и „Лунен палат“, „Музиката на случайността“, „Левиатан“.
Произведенията на Пол Остър са преведени на шестнадесет езика.
Впечатления о книге:  

X