Основи сучасної екології (pdf)

Костянтин Віталійович Корсак   Ольга Василівна Плахотнік
Основи сучасної екології [4-е издание, дополненное и переработанное] [uk] 2M, 340 с.
издано в 2004 г.
Добавлена: 28.11.2020

Аннотация

У пропонованому посібнику стисло, послідовно і нестандартно розглянуто особливості сучасної стадії еволюції людства, доведено необхідність переходу до нових засад життєзабезпечення людства, викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку.
Розглянуто причини екологічних негараздів в Україні та можливості їх подолання.
Для студентів коледжів, технікумів та вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасними уявленнями про шляхи підвищення безпеки і якості життя.
Впечатления о книге:  

X