Орка (fb2)

Стивън Бруст Переводчик: Валерий Русинов
Драгейра: Влад Талтош (bg) [bg] - 7
Орка [bg] 1141K, 179 с.

Добавлена: 01.07.2007

Аннотация

„Вярно, да обикаляш насам-натам с два джерега на раменете си не е най-добрата маскировка за един бивш убиец, търсен из цялата Империя. Но един деветдесетгодишен младок спаси живота ми и сега се нуждае от помощта ми. А Влад Талтош винаги си плаща дълговете. Дори това да означава разкриването на финансов скандал с такива мащаби, че може да срути дома Орка… а ако извадя малко късмет — и цялата империя.“
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X