Константин Станюкович. Собрание сочинений в десяти томах

X